CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ: Số 68/116 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 084.228.2662

Địa chỉ email: phuongdonglandgr@gmail.com

Website: www.phuongdongland.com.vn